Dette trosopplærings-prosjektet for barn 1-7. trinn setter fokus på livsmot og tro, i arven etter reformasjonen. Tore Thomassen vil gjerne samarbeide med menighetens barnekor - eller at det dannes et prosjektkor for anledning.

I Aust-Agder vil syngespillet framføres i Trefoldighet menighet i Arendal - ansvarlig Tim Harry Blomberg, og i Fjære menighet Grimstad - ansvarlig Kirsti Pedersen Haugen.

Forestillingen går inn i Luthers samtid og speiler hendelser og utfordringer. Verdiene herifra går inn i sangtekstene og norsk barnevirkelighet. Forestillingens preg er optimisme, selvstendighet og frigjørende tro.

Det er opplegg for 10 øvelser, som steg på veien til framføringsdagen. På hver samling er det også lagt opp til samtale-tid, hvor arven fra reformasjonen vil bli belyst på ulike områder.

Særlig vil vi forsøke å tydeliggjøre Luthers frigjørende trosvei. Barnekoret jobber selvstendig i denne perioden, Tore T er med på generalprøve og konsert. Det er gode muligheter for barne-solister, og skuespillere i enkle scener. Det er behov for et lite band og litt praktisk under generalprøve og framføring. Syngespillet består av åtte sanger og scener og varer ca 55 minutter.

På denne siden kan du laste ned noter, tekster og pedagogisk materiell. Tore T snublet litt på oppløpet og er litt etter skjema, men det kommer.

Kontakt Tore Thomassen: post@torethomassen.no for avtale

om tidspunkt og honorar. 

Syngespillet er skrevet av Tore T,

og utviklet med støtte fra «Størst

av alt - trosopplæring i Den norske kirke».

HVEM BANKER? 2017

Syngespill for barn ved reformasjonsjubileet